Uw AOV op orde

Een aantrekkelijk aanbod

Laten we er niet omheen draaien. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een grote vaste kostenpost. Ieder jaar opnieuw. En dat kan gedurende uw carrière flink in de papieren lopen. Wij zijn daarom in gesprek gegaan met Interpolis of dat niet anders kan. Om een uitstekende AOV aan te kunnen bieden, die kwalitatief vergelijkbaar is met een verzekering die u nu mogelijk heeft. En waarbij u niet opnieuw gekeurd hoeft te worden. Dat aantrekkelijke aanbod is er nu voor leden van de OMS. Het is een AOV zonder provisie, met uitstekende dekking, speciaal samengesteld voor medisch specialisten.

U bent verzekerd van

 • Scherpe premie:
  leden van de OMS ontvangen een korting van 25%
 • Transparantie:
  een betrouwbare en glasheldere verzekering van Interpolis
 • Uw inkomen:
  financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid
 • Eenvoud en gemak:
  u hoeft niet opnieuw gekeurd te worden en wij zeggen uw huidige verzekering voor u op
Offerte aanvragen


Meeùs

Deze AOV is voor leden van de Orde van Medisch Specialisten
samengesteld door Meeùs in samenwerking met Interpolis.

Privacy

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door Meeùs Groep BV (onderdeel van AEGON) verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij (verzekerings)overeenkomsten; het bemiddelen in aan- en verkoop van particulier en zakelijk onroerend goed; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens Meeùs van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening aan u mogelijk te maken.

Correct omgaan met bijzondere gegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan bij sommige overeenkomsten worden gevraagd naar het eventuele strafrechterlijke verleden van een klant. Wij zullen alleen vragen naar strafrechterlijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. U Kunt dit kosteloos schriftelijk kenbaar maken aan Meeùs Groep BV, Antwoordnummer 3345, 3430 VC Nieuwegein. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen naar het hiervoor genoemde adres.

Cookies
Wij maken op onze internetsite gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voorat er een cookie wordt opgeslagen.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat re raadplegen indien u onze site bezoekt.

Disclaimer

Informatie op de website
Meeùs stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Meeùs de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als polisinformatie, polisvoorwaarden, rentetarieven, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen.

De informatie op deze website, waaronder de resultaten van de premieberekeningen zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als advies. Door online uw premie te berekenen en/of een verzekering af te sluiten maakt u de verzekering voor u persoonlijk op maat. Meeùs geeft u geen persoonlijk advies indien u een verzekering online sluit. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Meeùs. Indien u besluit om verplichtingen met Meeùs aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene- en polisvoorwaarden van het desbetreffende product.

Functioneren website
Meeùs stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Meeùs een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Meeùs vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Copyright
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meeùs worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

(e-)Nieuwsbrief
De (e-) nieuwsbrief dient ter informatie. In geval u via deze (e-)nieuwsbrief op een (onderliggende) site van Meeùs de mogelijkheid heeft verplichtingen met Meeùs aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene- en polisvoorwaarden van het desbetreffende product.

Verwijzingen hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Meeùs geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.